2015. május 13. | Szegedi Tudományegyetem Sportközpont | 6725 Szeged, Hattyas sor 10., 10:00-16:00

PROGRAMOK

 • Rodeo bika
 • Rekeszépítés
 • Sakk-szumó
 • Colosseum ugrálóvár
 • Paintball
 • Patkódobás
 • Petrencés rúd
 • Íjászat
 • Kidobós bajnokság
 • Kispályás labdarúgó bajnokság

EGÉSZSÉGÜGYI SÁTOR

 • Vércukorszint mérés
 • Vérnyomás mérés
 • Testzsír% mérés
 • Koleszterin mérés
 • BMI kiszámítás
 • Inbody
 • Makettek, modellek
 • Öregségi szimulátor

SPORTBEMUTATÓK

10:00-13:00 Flip Unit Team: Parkour, Trial Bicikli Show, Cheerleading Team.


CSAPAT JELENTKEZÉS

Előzetesen nevezni az alábbi programokra szükséges:

 • Kispályás labdarúgás (5+1 fő)
 • Kidobós (5+1 fő)
 • Paintball (4 fő/csapat)
 • Sakk-szumó

Nevezni lehet: 2015 május 10., 12 óráig a következő adatok elküldésével az egeszseg@ifjusagiegeszsegnap.hu e-mail címre, csapatnév, csapattagok neve és EHA kódja, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (mobil és e-mail) és a csapatverseny megnevezése.

Figyelem! A helyszíni nevezés lehetőségéről az előnevezések feldolgozása után a www.ifjusagiegeszsegnap.hu weboldalon és a program Facebook oldalán adunk bővebb felvilágosítást.

Bővebb információ kérhető: egeszseg@ifjusagiegeszsegnap.hu

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. május 10., vasárnap


Kapcsolat: info@aktivalternativak.hu | www.aktivalternativak.hu

A program a D.E.Ö.K - Dél-alföldi Egyetemi Önkéntes Kör című pályázat (pályázati azonosító: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0144) keretein belül kerül megvalósításra.

A program szakmai együttműködő partnere: SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

A programokon a részvétel ingyenes! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézete ingyenes PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEKET indít.

1) ÚJ ESZKÖZÖK A MINDENNAPOS TESTNEVELÉSBEN (30 óra)

Célunk, hogy a testkultúra új eszközeinek megismertetésével, s vele együtt a testmozgás egészségi állapotot javító és megőrző összetevőinek feltárásával elősegítsük a mindennapos testneveléssel kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátását. A program felkészít a testnevelés óra keretein belüli és azon kívüli változatos, élményt nyújtó foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására. A résztvevők megismerik az új eszközöket (pl. minitrampolin, egyensúlypárna, gimnasztikai labda, fitball, szivacskézilabda, kölyökatlétikai eszközök), használatuk módját, a velük történő oktatás didaktikai alapelveit és tevékenységformáit. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy tanítványaikban pozitív attitűdöket alakítsanak ki a testmozgás iránt, biztosítva a változatos és sikergazdag gyakorlási lehetőséget, mely értelmi és érzelmi fejlődésükhöz is hozzájárul.

2) SPORTTUDOMÁNY A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN (30 óra)

A továbbképzés célja a sporttudomány új eredményeinek megismertetése, különös tekintettel a testmozgás egészségi állapotot javító és megőrző hatására. A továbbképzés az iskolai testneveléshez is kapcsolható témaköröket dolgoz fel (pl. sportágválasztás kérdései, stresszkutatás a sportban, pulzuskontroll, sport és a gének, mozgáselemzés, táplálkozás a sportban, a sport földrajza). A sportkutatás korszerű eszközeinek, eljárásainak, eredményeinek és gyakorlati hasznosításának bemutatása gyarapítja a pedagógusok szakmai tudását, közreműködik a mindennapos testnevelés céljainak megvalósulásában. A továbbképzés segít annak tudatosításában, hogy a testnevelés és sport komoly kognitív tartalmakkal rendelkezik. Mindezek közvetítése a tanulók felé megkönnyítheti számukra az aktív, sportos életmód önkéntes választását.

3) INDOOR-OUTDOOR MOZGÁSPROGRAMOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA (30 óra)

A pedagógus továbbképzés keretében bemutatott indoor és outdoor sportágak megismertetésével a résztvevők egészségtudatos életvezetési kompetenciáját,

a  mozgásos életmóddal, illetve rekreációs (szabadidős) sportokkal kapcsolatos szakmai tudását kívánjuk gyarapítani. Bemutatjuk számukra a természeti és az épített környezet jelentőségét a különféle beltéri és szabadtéri mozgásos tevékenységek megvalósításában, felkészítjük őket a lakóhelyükön és környékén megvalósítható mozgásprogramok tervezésére szervezésére és lebonyolítására a mindennapos testnevelés keretein belül és kívül is. A megismert szabadtéri és beltéri tevékenységek (pl. darts, modellezés, küzdőjátékok, falmászás, lovaglás, íjászat, paintball, streetdance, street workout, sárkányhajózás, strandsportok), az együttes sportolás – egészségmegőrző és élményjellege mellett – kitűnő csapatépítő lehetőség, így szerepet kaphat a pedagógus közösségek összetartó erejének kialakításában, ápolásában is.

4) SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS, WELLNESS (30 óra)

A továbbképzés célja a napjainkban egyre szélesebb körben meghonosodó rekreációs, sport- és egészségturisztikai tevékenységek alapfogalmainak, tevékenységi formáinak megismertetése. A képzés ízelítőt ad a rekreáció-kutatás legfrissebb hazai és nemzetközi eredményeiből is, mely gyarapítja a résztvevők szakmai tudását, szélesíti látókörüket a sport- és egészségkultúra területén. A továbbképzés hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok a mindennapos testnevelés keretein belüli és azon kívül változatos szabadidős tevékenységeket, sporteseményeket, kirándulásokat szervezzenek és bonyolítsanak le. A megismert rekreációs, illetve wellness eszközök, eljárások, mozgásformák (pl. vízi gimnasztika, aquafitness, szaunák, élménymedencék, relaxációs eljárások) egészségmegőrző és élményjellegük mellett kitűnő csapatépítő funkcióval is rendelkeznek, így ugyancsak szerepet kaphatnak a pedagógus közösségek kohéziójának erősítésében is. A képzés tudatosíthatja a pedagógusokban a kulturált, mozgásban gazdag és egészségtudatos szabadidő-eltöltés hasznosságát, melyet közvetíthetnek tanítványaik felé.

Részvétel feltétele: bármilyen pedagógus végzettség

Jelentkezéshez csatolandó dokumentum: diplomamásolat

Jelentkezési és részvételi díj: nincs, a képzések ingyenesek

Jelentkezési határidő: 2015. május 10.

Jelentkezés módja: a kar által kibocsátott jelentkezési lapon

Visszaküldési cím: SZTE JGYPK Tanulmányi Osztály, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., kapcsolattartó: Mihály Illésné osztályvezető, Telefon: (62) 546-065, E-mail: mi@jgypk.u-szeged.hu

A képzések időpontja:

Továbbképzés címe

Tervezett időpont

Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában

2015. május 14-16.

Indoor-outdoor mozgásprogramok elmélete és gyakorlata

2015. május 28-30.

Sport- és egészségturizmus, wellness

2015. június 18-20.

Új eszközök a mindennapos testnevelésben

2015. június 25-27.

A képzések a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. azonosítószámú pályázat keretein belül kerülnek ingyenesen meghirdetésre!

Részletes tájékoztató és jelentkezési lap elérhető intézetünk, a SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet (www.jgypk.hu/tesi/) valamint a SZTE JGYPK (www.jgypk.hu) honlapján.

A program általános célja egy, a szegedi és Szeged környáki általános és főként középiskolai diákok számára a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása, ahol a tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és műszaki pályaorientációjának támogatása. A foglalkozások egy 10 napos, „nem ottalvós” nyári (foglalkoztató) tábor keretei között kerülnek lebonyolításra, amely elősegíti a célcsoport számára a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő hatékonyabb gyakorlati elmélyítését tudományos kísérletek segítségével.

Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerősíteni a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erősíteni ez irányú felelősségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvető emberi környezeti feltételeknek. Egyesületünk a projekt keretében óvodáskorú tehetségígéretes gyermekek számára szervezett meg egy öt napig tartó nyári fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretátadást megcélzó programsorozatot Szegeden és környékén. A foglalkozások megszervezésénél a fő szempont az volt, hogy a résztvevő óvodáskorú gyermekek megfelelő figyelemben és képességeikhez illeszkedő gondozásban, oktatásban részesüljenek. 

Üdvözöljük az ÖKO Nap (ÖQ Nap) weboldalán, amelyet a Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány indított útjára. A program szorosan kapcsolódik partnerünk a Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület ÖQ Klub Programsorozatához amelynek a lényege, hogy a 14-18 éves korosztály – a szegedi és Szeged környéki fiatalok, középiskolások és fiatalok és családjaik számára „A természettel harmóniában kialakult szokások és képességek ápolását szolgáló lehetőségek megismertessük, rögzítsük és a fenntarthatóságot eredményező életmód kialakítását ösztönözzük az otthon, a táplálkozás, a mobilitás és a pihenés területeken”.

A fenntarthatóbb életmódhoz elengedhetetlenül szükséges az összefogás, közös felelősségvállalás elősegítése. Fontos lépés a környezettudatos magatartás elemeinek és a környezetért felelős életvitelhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Mind az együttműködési, mind a természettudományos képességek fejlesztését a kora gyerekkortól kezdve, kiemelten a gyermek és ifjúsági korcsoport számára, megfelelő formában, és kedvező irányú attitűdváltozás elérése érdekében kell végrehajtani. Az oktatási rendszer által le nem fedett témakörökről (pl.: fenntarthatóság, környezettudatos életmód) szóló felkészítést a nem-formális és informális tanulási környezeti nevelési módszerek bevezetésén keresztül lehet megoldani.

Az „ÖQ Klub – Ne csak egy napra legyél környezettudatos” című program célja a szegedi fiatalok fenntartható életmódjának és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintáinak pozitív irányú befolyásolása, fenntarthatóságra épülő fogyasztói értékrendjük kiépítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, kialakítása valamint pozitív viselkedésváltozás a környezettudatos, bölcs, „ökointelligens” kompetenciákkal rendelkező ifjúsági sport és szabadidős tevékenységek általi nemformális nevelése.