Természetismereti programok óvodásoknak

Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerősíteni a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erősíteni ez irányú felelősségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvető emberi környezeti feltételeknek. Egyesületünk a projekt keretében óvodáskorú tehetségígéretes gyermekek számára szervezett meg egy öt napig tartó nyári fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretátadást megcélzó programsorozatot Szegeden és környékén. A foglalkozások megszervezésénél a fő szempont az volt, hogy a résztvevő óvodáskorú gyermekek megfelelő figyelemben és képességeikhez illeszkedő gondozásban, oktatásban részesüljenek. 

A foglalkozások elsődleges célja az volt. hogy a résztvevő gyermekeket környezettudatosságra neveljük, fenntarthatósági ismereteket adjunk át. A program alapgondolata az óvodában elkezdődő környezeti nevelés ismeretátadásának helyi, azaz lokális témakörei köré épült fel: a gyermek óvodáskorában egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. A gyerekek a program során közvetlen kapcsolatba kerültek a természettel, az itt szerzett tapasztalatokon keresztül pedig a környezetvédelem kérdése is a látóterükbe kerül. A cél az volt, hogy tehetségüket és képességeiket a foglalkozásokon keresztül a fenntartói fogyasztói szokások és a környezetvédelem témakörében képesek felismerni és a későbbiekben kamatoztatni – akár a velük közvetlen napi kapcsolatban álló személyek (szülők, családok, barátok) figyelme is felkeltődjön a fenntartható életmód, a természet védelme és szeretete iránt.

A szervezet

Egyesületünket 2003. szeptember 26-án jegyezte be a Csongrád Megyei Bíróság.

Az Egyesület

Neve: Dél-alföldi HEURégió Pont

Rövidített neve: DAL-HEUR

Székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Működési szint: Regionális

Terület: Magyarország: Dél-alföldi Régió

Web: www.dalheur.hu

Taglétszám: 11 fő

Regionálisan lebontva:

 • 1 fő Szarvas (Békés megye)
 • 1 fő Orosháza (Békés megye)
 • 1 fő Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
 • 1 fő Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye)
 • 1 fő Csongrád (Csongrád megye)
 • 6 fő Szeged (Csongrád megye)

Az Egyesület legfőbb céljai:

a)    A dél-alföldi régióban élő fiatalok felkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozásig és azt követően a közép- és felsőoktatás, a munka világa, a demokratikus társadalom működésének gyakorlása, a közösségi kezdeményezések, az egészséges életmód (és életvezetés) és a környezetvédelem területén fellépő új kihívásokhoz;

b)    programok szervezése, melyek a fiatalok saját problémamegoldó készségét erősítik; az európai integráció megtörténte után olyan országos ifjúsági szolgáltató és ellátó rendszer kiépítése, melyen keresztül a fiatalok az ország uniós tagságából származó előnyök kihasználására törekedhetnek

Az Egyesület tevékenysége:

a)    információs hálózat kialakítása, amely széles körben népszerűsíti a fiatalok körében Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási integrációs folyamatát, tájékoztatja őket az Európai Unió működéséről, valamint elősegíti a fiatalok tevékeny részvételét az európai integrációs folyamatban;

b)    tanácsadó rendszer kiépítése a fiatalok testi, lelki (szellemi) egészségének megőrzése, a káros szenvedélyek (pl.: alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, játékszenvedély) leküzdése érdekében;

c)    a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása (állásbörze megrendezésével, a fiatalok részére ingyenes állásközvetítéssel, pályaorientációs és karriertervezési tanácsadással, önéletrajz-gyűjtemény és céginformációs rendszer működtetésével);

d)    regionális ifjúsági adatbank felállítása, melynek célja a fiatalok részéről igénybe vehető lehetőségekről adott minél gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatás

e)    kulturális, szórakoztató, szabadidős és tömegsport programok lebonyolítása, melyek elősegítik a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését.

Közhasznú partnerségek, szakmai együttműködések:

 • Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége
 • Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
 • Magyarcsernyési Civil Kör, Csernyeik Klubja (Vajdasági Autonóm Tartomány)
 • Vajdasági Magyar Diákszövetség, VAMADISZ
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzat
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ

Az egyesület - tevékenyen együttműködve más szakmai és civil szervezettel - elő kívánja segíteni a szegedi általános, középiskolás valamint egyetemista fiatalok természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak fejlesztését a fenntarthatósági és környezetvédelmi témakörökre valamint a tudatos fogyasztói szokások elmélyítésére támaszkodva. A fejlesztő tevékenység során az elmúlt években a következő programok kerültek megszervezésre az egyesület által:

 • fenntarthatósági témájú rendezvények
 • fenntarthatósági témájú természetismereti foglalkozások
 • természettudományos heti és havi szakkörök általános és középiskolai diákoknak valamint egyetemistáknak
 • flash-mob rendezvények
 • terepbejárás / terepmunka
 • természettudományos és műszaki kísérletek bemutatása (együttműködve az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárral)

A foglalkozások:

A program előkészítése 2013.06.01-én kezdődött és alkalmazkodva a nyári óvodai nyitva tartáshoz és a szülők igényeihez 2013.07.22-26-a között fog lezajlani. A tervezett célcsoport: 12 fő óvodás + 7 fő kísérő (ebből 3 óvodapedagógus és 4 szülő).

A lebonyolítás:

 • Első nap: Zöld Közösségi Ház és Iskola meglátogatása
 • Második nap: Séta a Szegedi Vadasparkban, ugyanitt játékos fejlesztő vetélkedők
 • Harmadik nap: Szegedi Füvészkert bejárása, lehullott levelek, termések összegyűjtése
 • Negyedik nap: az előző napok során gyűjtött anyagokból kreatív emlékalbum készítése, szakértő foglalkozásvezető közreműködésével növény- és állatrendszerezés
 • Ötödik nap: Látogatás és tárlatvezetés az Interaktív Természeti Tudástárban

A programok és a foglalkozások részletes leírását a beszámolóhoz mellékeltük valamint a szakmai program napokra lebontva a következő pontban olvasható.

Impresszum

A projekt „A köznevelésben tanuló diákok természettudományos, matematikai és műszaki tudásának elmélyítéséhez, gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó nyári tehetségsegítő programok támogatására” (A pályázat kódja: NTP-KTMK-MPA-12)” pályázati felhívás keretein belül valósult meg.

A projekt adatai:

Kedvezményezett: Dél‐Alföldi HEURégió Pont Egyesület

Pályázati azonosító: NTPOTMMPA12059

Pályázat címe: Természetismereti programok óvodásoknak

Megítélt támogatás: 1.380.000 Ft

A szakmai megvalósító:

Dél‐Alföldi HEURégió Pont Egyesület

Telefon, fax: (62) 544 4275

E-mail: dalheuregyesulet@gmail.com

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

A szakmai megvalósításért felelős személyek

Nagy Zoltán Péter, 30/4045555, dalheuregyesulet@gmail.com

Projekt kód: 
NTP‐OTM‐MPA‐12‐059