Nyári kompetenciafejlesztő természetismereti, matematikai és műszaki foglalkozások a szegedi közoktatásban tanuló gyermekek számára

NTP‐KTMK‐MPA‐12‐047

A program általános célja egy, a szegedi és Szeged környáki általános és főként középiskolai diákok számára a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása, ahol a tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és műszaki pályaorientációjának támogatása. A foglalkozások egy 10 napos, „nem ottalvós” nyári (foglalkoztató) tábor keretei között kerülnek lebonyolításra, amely elősegíti a célcsoport számára a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő hatékonyabb gyakorlati elmélyítését tudományos kísérletek segítségével.

Természetismereti programok óvodásoknak

NTP‐OTM‐MPA‐12‐059

Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerősíteni a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erősíteni ez irányú felelősségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvető emberi környezeti feltételeknek. Egyesületünk a projekt keretében óvodáskorú tehetségígéretes gyermekek számára szervezett meg egy öt napig tartó nyári fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretátadást megcélzó programsorozatot Szegeden és környékén. A foglalkozások megszervezésénél a fő szempont az volt, hogy a résztvevő óvodáskorú gyermekek megfelelő figyelemben és képességeikhez illeszkedő gondozásban, oktatásban részesüljenek. 

ÖQ NAP

IFJ-GY-11-B-2920

Üdvözöljük az ÖKO Nap (ÖQ Nap) weboldalán, amelyet a Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány indított útjára. A program szorosan kapcsolódik partnerünk a Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület ÖQ Klub Programsorozatához amelynek a lényege, hogy a 14-18 éves korosztály – a szegedi és Szeged környéki fiatalok, középiskolások és fiatalok és családjaik számára „A természettel harmóniában kialakult szokások és képességek ápolását szolgáló lehetőségek megismertessük, rögzítsük és a fenntarthatóságot eredményező életmód kialakítását ösztönözzük az otthon, a táplálkozás, a mobilitás és a pihenés területeken”.

ÖQ MOB

HU-12-87-2011-R3

A fenntarthatóbb életmódhoz elengedhetetlenül szükséges az összefogás, közös felelősségvállalás elősegítése. Fontos lépés a környezettudatos magatartás elemeinek és a környezetért felelős életvitelhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Mind az együttműködési, mind a természettudományos képességek fejlesztését a kora gyerekkortól kezdve, kiemelten a gyermek és ifjúsági korcsoport számára, megfelelő formában, és kedvező irányú attitűdváltozás elérése érdekében kell végrehajtani. Az oktatási rendszer által le nem fedett témakörökről (pl.: fenntarthatóság, környezettudatos életmód) szóló felkészítést a nem-formális és informális tanulási környezeti nevelési módszerek bevezetésén keresztül lehet megoldani.

ÖQ KLUB

HU-12-014-2010-R1

Az „ÖQ Klub – Ne csak egy napra legyél környezettudatos” című program célja a szegedi fiatalok fenntartható életmódjának és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintáinak pozitív irányú befolyásolása, fenntarthatóságra épülő fogyasztói értékrendjük kiépítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, kialakítása valamint pozitív viselkedésváltozás a környezettudatos, bölcs, „ökointelligens” kompetenciákkal rendelkező ifjúsági sport és szabadidős tevékenységek általi nemformális nevelése.